top of page
7.jpg

SHOW TIME

FAT PARROT LEGION

Director: Di Wang

Director of photography: Di Wang

Art Directors: Fufan Zhang  Shuaike Ma

Screen Shot 2017-03-17 at 9.09.54 PM副本.png

HOW TO KILL CURLS

A TANG TAO MOVIE

Director: Tao Tang 
Writers: Tao Tang, Jiapeng Xu 
Director of Photography: Chenyan Shen
Art Director: Fufan Zhang
Costume Designer: Fufan Zhang

Screen Shot 2017-03-17 at 9.09.54 PM.jpg

TERRORISTS

A HAN SHUAI MOVIE

Director: Shuai Han

Writer: Shuai Han

Director of Photography: Shicun Chen, Shuo Feng

Art Director: Fufan Zhang

Costume Designer: Boshu Chen

Lighting Designer: Hong Zhang

bottom of page